Chính sách bảo mật thông tin

1- MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của Khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

Tên Công ty, Cửa hàng, Đơn vị kinh doanh, Địa chỉ giao dịch, Mã số thuế

Họ Tên,  Địa chỉ liên lạc

Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Chúng tôi luôn thông báo cho Khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của Khách hàng trên trang Web này, và mọi thông tin đều phải được Khách hàng tự nguyện cung cấp.

 

2- PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. NAHAPACO có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các Đại lý của chúng tôi, các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn…

NAHAPACO sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các Nhân viên, Cán bộ, Đại lý, Tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

 

3- THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 

NAHAPACO sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

4- NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

  • Công ty nghiên cứu thị trường

  • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng

  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

5- ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Tên: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM HÀ PHÁT

Địa chỉ: Số A3/29 Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028.2241.2868

 

6- PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc Khách hàng của chúng tôi số điện thoại: 028.2241.2868   |   Hotline: 0946.997.868

 

7- CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi.

NAHAPACO sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một Công ty nào khác ngoại trừ các Đại lý, các Nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

 

8- CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi Email khiếu nại đến Email cskh.nahapaco@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 028.2241.2868 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

 

Hệ thống nhân viên kinh doanh trên toàn quốc

nv_2
Bình Dương - Bình Phước
Mr Vũ: 0889.277.678
NV_1_3
Tiền Giang - Tây Ninh
Ms Thương: 0939.93.4868
z1174285132991_535f5b574388b4cb7def3162524a2032
Hồ Chí Minh
Ms.Thùy: 0946.997.686
NV5
Đà Nẵng - Hải Phòng
Ms Nguyệt: 0889.277.678
NV_4
Đồng Nai - Long An
Mr Triều: 0939.93.4868
Hotline
Hotline:
0946 997 868